Недашковський Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Недашковський Микола Олександрович

НЕДАШКО́ВСЬКИЙ Микола Олександрович (20. 12. 1951, м. Золочів Львів. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (1997). Закін. Львів. політех. ін-т (1974). Працював у Ін-ті приклад. проблем механіки і математики АН УРСР (Львів, 1977–81); від 1982 – у Терноп. екон. ун-ті: 1995–2002 – зав. каф. автоматизов. систем і програмування; від 2002 – проф. Ін-ту приклад. інформатики і механіки Ун-ту Казимира Великого (м. Бидґощ, Польща). Наукові дослідження: проблеми обчислюв. математики і приклад. програмування.

Пр.: Параллельный прямой метод для решения систем линейных алгебраических уравнений // Кибернетика. 1987. № 4; Методи захисту банківської інформації: Навч. посіб. К., 1999 (спів­авт.); Обчислення зa матрицями. К., 2007 (спів­авт.); Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями // Вісн. Терноп. тех. ун-ту. 2013. № 1 (спів­авт.); Розв'язування матричних поліноміальних рівнянь із векторними невідомими // Матем. та комп'ютерне моделювання. Сер. фіз.-мат. науки: Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський, 2017. Вип. 15 (спів­авт.).

О. Я. Ковальчук


Покликання на статтю