Недзвідський Андрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Недзвідський Андрій Володимирович

НЕДЗВІ́ДСЬКИЙ Андрій Володимирович (23. 11. 1908, Одеса – 01. 06. 1984, там само) – літературознавець. Д-р філол. н. (1964), проф. (1965). Чл. СПУ (1961). Закін. Одес. ін-т нар. госп-ва (1930). Від 1925 працював на вироб-ві; від 1928 – у ред. г. «Коммунист», «За техніку», «Молода гвардія», «Большевистское знамя»; від 1938 – в Одес. ун-ті: 1944–47 та 1965–70 – зав. каф. укр. літ-ри, 1970–84 – проф. каф. рад. літ-ри. Досліджував взаємозв'язок Т. Шевченка з рос. рев. демократією, творчість Марка Вовчка. Автор числен. літературозн. та крит., сусп.-політ. статей, літ.-краєзн. розвідок, рец. про життя театру. Ініціював створення в Одесі Пушкін. музею, очолював наук.-дослідниц. групу з вивчення творчості В. Маяковського. В Одесі на будинку, де жив Н., встановлено мемор. дошку.

Пр.: Лідія Володимирівна Мацієвська. О., 1958; Останні роки життя Т. Г. Шевченка // Тарас Григорович Шевченко. К., 1960; Російські романи й повісті Марка Вовчка 1861–1875 рр. О., 1961; Василь Василько: Нарис про життя і творчість. К., 1981; Марко Вовчок: Семінарій. К., 1981; Одесская тетрадь. О., 2001.

Літ.: Андрій Володимирович Недзвідський: Бібліогр. покажч. О., 1986; Пляченко А. Г. Світла постать несвітлого століття: [пам'яті А. В. Недзвідського] // Чорномор. новини. 2012, 2 черв.; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Н. П. Малютіна


Покликання на статтю