Неділько Георгій Якович — Енциклопедія Сучасної України

Неділько Георгій Якович

НЕДІ́ЛЬКО Георгій Якович (13. 02. 1920, с. Орілька, нині смт Лозів. р-ну Харків. обл. – 09. 04. 1993, м. Ніжин Черніг. обл.) – літературо­знавець. Канд. філол. н. (1954). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Київ. ун-т (1951). Працював у Київ. вид-ві АН УРСР (1950–51) та ж. «Література в школі» (1951–52); Мелітоп. (Запоріз. обл.), Сімфероп., Черніг. пед. ін-тах; від 1958 – у Ніжин. пед. ін-ті: 1960–65 – декан філол. ф-ту, 1967–77 – зав. каф. укр. літ-ри, від 1977 – доц. цієї каф. Чл. наук. ради АН УРСР із проблем закономірностей розвитку світ. літ-ри на сучас. етапі, редагував «Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя» (1960–62). Очолював оргкомітет зі створення краєзн. музею у Ніжині і був одним із його організаторів (1967). Наук. діяльність Н. присвяч. проблемам шевченкознавства. Автор монографій «Тарас Шевченко» (Сф., 1958), «Т. Г. Шевченко про принципи реалізму в літературі і мистецтві» (Чг., 1958), «Діяльність Т. Г. Шевченка в галузі етнографії» (1961), «Тарас Шевченко: Життя і творчість: Книга для учителів» (1988), «Т. Г. Шевченко і літературне життя Київського університету» (1989, спів­авт.; усі – Київ), «Шевченко і Чернігівщина» (Ніжин, 1992), навч. посібників «Тематика і методичні поради до проведення спецсемінару по вивченню творчості Т. Г. Шевченка» (1963), «Тарас Шевченко: Семінарій» (1985, спів­авт.), а також числен. літературозн. статей, відгуків із цієї тематики та розвідок про випускників Ніжин. ВШ. Написав низку гасел до вид. «Шевченків­ський словник» (1976–77; 1978; усі – Київ).

Літ.: Георгій Якович Неділько: Біобіб­ліогр. покажч. Чг., 1990; Самойленко Г. В. Неділько Георгій Якович // Вчені-філологи Ніжин. вищої школи: Біобібліогр. покажч. Ніжин, 1993.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю