Неділько Сергій Герасимович — Енциклопедія Сучасної України

Неділько Сергій Герасимович

НЕДІ́ЛЬКО Сергій Герасимович (10. 09. 1950, м. Вознесенськ Микол. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999). Закін. Київ. ун-т (1972), де від 1976 й працює: 1986–92 – ст. н. с., від 1992 – зав. лаб. спектроскопії конденсов. стану речовини. Наукові дослідження: фіз. процеси в центрах поглинання, розсіювання та випромінювання світла в діелектр. оксид., іонно-ковалент. кристалах; структура й особливості процесів випромінювання та безвипромінювал. релаксації в комплекс. молекуляр. центрах люмінесценції; структура і фіз. процеси в гібрид. «полір-оксид-вуглець» та склокерам. нанокомпозитах.

Пр.: Спектрально-люмінесцентні прояви комплексних молекулярних центрів випромінювання в неорганічних діелектричних кристалах // Доп. НАНУ. 1999. № 3; Luminescence of the samarium ions doped in the complex oxides with hetero­valence substitution // J. of Luminescence. 2003. Vol. 102–103 (спів­авт.); Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. 2013. Вип. 3 (спів­авт.); Mechanical, dielectric, and spectroscopic characteristics of «Micro/nanocellulose + oxide» composites // Nanoscale Research Letters. 2017. Vol. 12, № 531 (спів­авт.); Influence of the multiwall carbon nanotubes on the thermal properties of the Fe-Cu nanocomposites // J. of Alloys and Com­pounds. 2020. Vol. 816 (спів­авт.).

Ю. І. Гераськ


Покликання на статтю