Недільна жіноча школа Христини Ачевської — Енциклопедія Сучасної України

Недільна жіноча школа Христини Ачевської

НЕДІ́ЛЬНА ЖІНО́ЧА ШКО́ЛА ХРИСТИ́НИ АЛЧЕ́ВСЬКОЇ Засн. 1862 у Харкові Х. Алчевською з метою поширення жін. освіти. Існувала у влас. будинку і утримувалася на кошти родини Алчевських. Офіційно відкрита в приміщенні 1-го повіт. уч-ща (1870–96), згодом діяла у влас. приміщенні (1896–1919), побудов. за проектом О. Бекетова (нині виставк. зал Харків. ХМ). Курс навч. відповідав програмі початк. уч-щ. Викладали читання, правопис, арифметику, Закон Божий, географію, малювання, спів; обов'яз­ковою складовою навч. занять були літ. бесіди. До школи приймали дівчат від 10-ти р. («маленька школа») і жінок (фабрич. робітниць, модисток, прислуг, дружин і доньок ремісників). За 50 р. у ній навч. понад 20 тис. жінок. Разом із пед. колективом Х. Алчевська підготувала «Книгу взрослых» (протягом 1899–1917 витримала 40 видань; нею користувалися в усіх неділ. школах), покажчик-хрестоматію «Что читать народу?» (1884–1906, мала 17 видань). У розробленні навч. і наук. літ-ри для учениць також брали участь учені Харків. ун-ту, зокрема Д. Багалій, В. Данилевсь­кий. На будинку, де діяла школа від 1896, встановлено мемор. дошку.

О. Ю. Усік

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. Ю. Усік . Недільна жіноча школа Христини Ачевської // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72848 (дата звернення: 23.10.2021)