Ковганко Олексій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Ковганко Олексій Олексійович

КОВГА́НКО Олексій Олексійович (20. 09. 1941, м. Чита, РФ) – лікар-пульмонолог. Д-р мед. н. (1990), проф. (1996). Закін. Читин. мед. ін-т (1966), де й працював. Від 1977 – в НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології (м. Ялта, АР Крим; з перервою): від 1993 – заст. дир. з наук.-консультатив. роботи; водночас від 1993 – проф. каф. фтизіатрії і пульмонології ф-ту післядиплом. освіти Крим. мед. ун-ту (Сімферополь); 1979–93 – у санаторії «Симеїз». Вивчає проблеми лікування та курорт. реабілітації осіб з бронхолеген. патологією на Пд. березі Криму.

Пр.: Произвольная регуляция дыхания у больных с бронхолегочной патологией: Метод. рекомендации. Москва, 1990 (співавт.); О проходимости бронхов у больных с посттуберкулезными изменениями // Пульмонология: Респ. межвед. сб. К., 1991. Вып. 10; Эффективность курортного лечения больных туберкулезом с бронхообструктивным синдромом // ВФК. 1996. № 1; Эндоэкологическая реабилитация больных с патологией органов дыхания на курорте // Там само. 2008. № 2 (співавт.).

В. М. Савченко


Покликання на статтю