Недорезов Станіслав Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Недорезов Станіслав Сергійович

НЕДОРЕ́ЗОВ Станіслав Сергійович (06. 01. 1937, м. Прокоп'євськ, нині Кемеров. обл., РФ – 28. 02. 2010, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1991). Закін. Томський ун-т (РФ, 1959). Відтоді працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР; 1989–2006 – зав. каф. вищої математики Укр. інж.-пед. академії (обидва – Харків); 2006–10 – проф. однойм. каф. Харків. автомоб.-дорож. ун-ту. Досліджував вплив границі металу на діамагнетизм Ландау.

Пр.: О поверхностных эффектах в термодинамике электронов проводимости // ЖЭТФ. 1966. Т. 51, № 3; Размерные эффекты в магнитной восприимчивости металлов // Там само. 1973. Т. 64, № 2; Крайові коливальні стани в п'єзоелек­тричних резонаторах // Доп. НАНУ. 2004. № 5 (спів­авт.); Математическая модель структуры для обеспечения максималь­ных свойств стали после лазерной обработки // Вест. Харьков. автомоб.-дорож. ун-та. 2008. Вып. 43 (спів­авт.); Теорiя ймовiрностей i математична статистика. Х., 2008 (спів­авт.); Визначений інтеграл. Х., 2011 (спів­авт.).

С. В. Карпенко


Покликання на статтю