Недоступ Вадим Іоаннович — Енциклопедія Сучасної України

Недоступ Вадим Іоаннович

НЕДОСТУ́П Вадим Іоаннович (26. 09. 1939, Одеса) – теплофізик. Д-р тех. н. (1985), проф. (1988). Засл. діяч н. і т. України (1991). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2003). Закін. Одес. ін-т інж. мор. флоту (1961). Відтоді працював на Ризькому судноремонт. з-ді; 1963–70 – в Одес. ін-ті інж. мор. флоту; 1970–72 – у Всесоюз. НДІ фіз.-тех. і радіотех. вимірювань (Москва); 1972–77 – в Одес. відділі Ін-ту тех. теплофізики АН УРСР; від 1978 – у Фіз.-хім. ін-ті НАНУ (Одеса): від 1984 – зав. відділу термодинаміки і теор. хімії, водночас 1990–2016 – заст. дир. з наук. роботи, від 2016 – гол. н. с.; за сумісн. 1987–89 – проф. каф. інж. теплофізики Одес. ін-ту низькотемператур. техніки та енергетики. Наукові дослідження: термодинам. та теплофіз. властивості речовин газів, рідин, розчинів.

Пр.: Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. Мос­ква, 1975 (спів­авт.); Расчет термодинамических свойств газов и жидкостей методом идеальных кривых. К., 1986 (спів­авт.; англ. перекл. – Нью-Йорк; Лондон, 1987); Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях. К., 1990 (спів­авт.); К опре­делению энергии отталкивания разно­родных частиц // ЖТФ. 2012. Т. 82; Pre­dictive QSPR modeling for the second vi­rial coefficient of the pure organic compo­unds // Molecular informatics. 2015. Vol. 34 (спів­авт.); Classical ideal curves in the phase diagrams for simple substances // High Temperature. 2015. Vol. 53 (спів­авт.); QSPR modeling for the second virial cros­s­coefficient of binary organic mixtures // International J. of quantitative structural pro­perties relationships. 2016. Vol. 1 (спів­авт.).

Літ.: Вадим Іоанович Недоступ: Біб­ліогр. покажч. О., 2017; Видные ученые Одессы: По воспоминаниям учеников и сотрудников. Вып. 1–13. О., 1992–2004.

Є. В. Шабанов


Покликання на статтю