Недригайлова Ольга Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Недригайлова Ольга Вікторівна

НЕДРИГА́ЙЛОВА Ольга Вікторівна (24. 09. 1898, Харків – 06. 02. 1972, там само) – ортопед-травматолог, антрополог. Дочка В. Недригайлова, дружина Л. Ніколаєва. Д-р мед. н. (1958), проф. (1961). Почес. чл. Міжнар. ін-ту антропології (1928). Закін. Харків. жін. мед. ін-т (1920). Відтоді працювала зав. сан.-освіт. майстерні відділу сан. освіти Харків. окруж. військ.-сан. упр.; 1921–23 – ординатор терапевт. клініки Харків. мед. ін-ту; 1923–35 – у Харків. ун-ті: 1929–35 – доц. каф. антропології; водночас 1924–40 – у Харків. НДІ охорони материнства і дитинства: 1938–40 – ст. н. с.; за сумісн. 1926–37 – зав. антропометр. кабінету НДІ фіз. культури (Харків); від 1934 – у Харків. НДІ ортопедії і травматології (нині Ін-т патології хребта та суглобів НАМНУ): 1934–54 – ст. н. с. 1-го в країні відділу біомеханіки, 1954–68 – зав. відділу фізіології та патофізіології рухів, від 1968 – наук. консультант. Вивчала проблеми антропології, фіз. розвитку і спорту, а також ортопедії, травматології та протезування, зокрема питання патології стопи й біомех. принципи конструювання ортопед. взуття, проблеми сколіотич. хвороби, методи протезування. Запропону­вала операцію трисуглоб. резекції стопи для усунення її відвислості.

Пр.: Кифосколиозометр (К вопросу об объективном исследовании позвоночника) // Мат. по изучению влияния физ. культуры на человека: Сб. 1930. № 1; Экспериментальные данные к вопросу о механогенезе акинематических контрактур // Ученые зап. Укр. НИИ ортопедии и травматологии. Х., 1948; Патомеханические обоснования функцио­нально-выгодной установки бедра при стабилизирующих операциях на тазобедренном суставе и корригирующей остеотомии // ОТП. 1956. № 6; Метод трехсуставной резекции стопы для устранения ее отвисания (Модификация метода Ламбринуди–Фитцджеральда–Седана) // Там само. 1958. № 1; Некоторые вопросы биомеханики тазобедренного сустава // Тр. 1-го Всесоюз. съезда травматологов-ортопедов. Москва, 1965.

Літ.: Ольга Викторовна Недригайлова-Николаева: Некролог // ОТП. 1972. № 5; Таршис Б. В. Две жизни – одна судьба. У истоков отечественной биомеханики (К 100-летию со дня рожд. Ольги Вик­торовны Недригайловой) // Там само. 1998. № 4.

І. В. Голубєва

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
І. В. Голубєва . Недригайлова Ольга Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72895 (дата звернення: 24.10.2021)