Неєдли Зденек — Енциклопедія Сучасної України

Неєдли Зденек

НЕ́ЄДЛИ Зденек (Nejedlý Zdeněk; 10. 02. 1878, м. Літомишль, нині Чехія – 09. 03. 1962, Прага) – чеський історик, музикознавець, літературознавець, громадсько-політичний діяч. Батько В. Неєдли. Д-р філософії (1900), чл. Чес. академії наук і мист-в (1907), чл.-кор. АН СРСР (1947). Держ. нагороди Чехословаччини, СРСР, Болгарії. Закін. філос. ф-т Карлового ун-ту в Празі (1899), де й працював: від 1909 – проф. 1919–20 підтримав європ. гастролі Укр. респ. капели під кер-вом О. Кошиця, писав рец. на її виступи, видав кн. «Українська республіканська капеля» (К., 1920). Також спів­працював із УВУ та Укр. високим пед. ін-том у Празі. Один із перших чл. КП Чехословаччини (від 1946 – чл. ЦК), ініціатор створення та голова Т-ва культур. й екон. зближення із Новою Росією (1925), співкер. Союзу друзів СРСР, який неодноразово відвідував. У квітні 1939 переїхав до Москви. Відтоді – проф. істор. ф-ту Моск. ун-ту і ст. н. с. Ін-ту історії АН СРСР. 1945–46 – міністр шкіл і нар. освіти, 1946–48 – міністр праці та соц. забезпечення, 1948–53 – міністр шкіл, наук і мист-в, 1953 – заст. прем'єр-міністра Чехословаччини; 1952–62 – президент Чехо­словац. АН. Водночас від 1945 був проф. Праз. ун-ту, депутатом Нац. зборів Чехословаччини, головою Союзу чехословац.-рад. дружби та Слов'ян. ком-ту, чл. Чехословац. ком-ту захисту миру. Як історик досліджував різні етапи чес. історії, а також зх.-укр. земель, як музикознавець – творчість Б. Сметани та історію гусит. пісень, як літературознавець – творчість А. Ірасека, Б. Нємцової та ін. Серед праць – «Українці» (1919), «Довбуш», «Короткий огляд історії Карпатської України» (обидві – 1944).

Пр.: Борьба буковинских украинцев за национальную независимость // Сов. наука. 1940. № 10; История Закарпатской Руси до XIV столетия // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. Мос­ква, 1944. Т. 2, № 4; Sebrané spisy. Sv. 1–17. Praha, 1948–56; История чешского народа. Т. 1. Москва, 1952; Избранные тру­ды. Ленинград; Москва, 1960; Статьи об искусстве. Ленинград; Москва, 1960.

Літ.: Bibliografie dila Zdeňka Nejedlého. Praha, 1959; F. Červinka. Zdenĕk Nejedlý. Praha, 1969; Віднянський С. В. Один з основоположників марксистської історіографії в ЧСР: (До 100-річчя з дня народження З. Неєдлого) // УІЖ. 1978. № 2; Мельникова И. Н. Неедлы и Украина // Украина во взаимосвязях славян. народов: К IX Междунар. съезду славистов. К., 1983.

М. В. Олашин


Покликання на статтю