Нежива Ольга Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Нежива Ольга Миколаївна

НЕЖИВА́ Ольга Миколаївна (22. 02. 1984, м. Яготин Київ. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2018). Закін. Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т» (2008). Працювала 2008–09 викл. каф. іноз. мов Київ. ун-ту технологій та дизайну; 2012–14 – ст. викл. каф. іноз. мов та перекладу Київ. ун-ту туризму, економіки та права; 2014–16 – ст. викл. каф. іноз. мов Укр. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі (Київ); від 2016 – у Київ. торг.-екон. ун-ті: від 2017 – доц. каф. сучас. європ. мов. Наукові дослідження: філософія освіти, соц. філософія, філософія історії.

Пр.: Філософія освіти у світогляді сучасних німецьких філософів // Наук. зап. Київ. ун-ту туризму, економіки і права. 2012. Вип. 14; Міжнародні програми освіти як вдосконалення сучасної філософії освіти в Німеччині // Гілея. К., 2013. Вип. 79, № 12; Становлення філософії освіти як сфери знань // Наук. зап. Київ. ун-ту туризму, економіки і права. 2014. Вип. 16; Gegenstand der Philo­sophie der Bildung // Austrian J. of Huma­nities and Social Sciences. 2014. № 1; Future Ukrainian's Image: modern vision // Philosophy & Cosmology. 2015. Vol. 14; Martin Heidegger and Fundamental Onto­logy // Annals of the University of Craiova. Philosophy series. 2016. № 38; National education policy in Ukraine: modern visi­on // Scientific letters of academic socie­ty of Michal Baludansky. 2019. № 7.

Н. О. Тесленко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Н. О. Тесленко . Нежива Ольга Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72906 (дата звернення: 23.10.2021)