Незалежне духовне управління мусульман України — Енциклопедія Сучасної України

Незалежне духовне управління мусульман України

НЕЗАЛЕ́ЖНЕ ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н УКРАЇ́НИ (НДУМУ) – об'єднання громад му­сульман переважно татарської національності, для яких іслам став фактором національної самоідентифікації та національного відродження за умов проживання в поліетнічному й поліконфесійному просторі України. НДУМУ офіційно зареєстровано 1994. До нього ввійшла низка громад, що ра­ніше належали до Духовного уп­равління мусульман України. Центр НДУМУ знаходився в Донецьку, а громади – у Києві та 17-ти областях України. Головою Президії обрано Р. Брагіна. Діяльність НДУМУ була тісно пов'язана з ро­ботою культур. т-в нац. меншин, що сповідують іслам. 1999 зміни­ло назву на Духов. центр мусульман України. На поч. 2020 в Україні діяло 77 орг-цій незалеж. мусульман.

А. М. Колодний


Покликання на статтю