Незалежне духовне управління мусульман України — Енциклопедія Сучасної України

Незалежне духовне управління мусульман України

НЕЗАЛЕ́ЖНЕ ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н УКРАЇ́НИ (НДУМУ) – об’єднання громад му­сульман переважно татарської національності, для яких іслам став фактором національної самоідентифікації та національного відродження за умов проживання в поліетнічному й поліконфесійному просторі України. НДУМУ офіційно зареєстровано 1994. До нього ввійшла низка громад, що ра­ніше належали до Духовного уп­равління мусульман України. Центр НДУМУ знаходився в Донецьку, а громади – у Києві та 17-ти областях України. Головою Президії обрано Р. Брагіна. Діяльність НДУМУ була тісно пов’язана з ро­ботою культур. т-в нац. меншин, що сповідують іслам. 1999 зміни­ло назву на Духов. центр мусульман України. На поч. 2020 в Україні діяло 77 орг-цій незалеж. мусульман.

А. М. Колодний

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
А. М. Колодний . Незалежне духовне управління мусульман України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72918 (дата звернення: 17.10.2021)