Нейгауза Г. Ґ. Народний меморіальний музей — Енциклопедія Сучасної України

Нейгауза Г. Ґ. Народний меморіальний музей

НЕЙГА́УЗА Г. Ґ. Народний меморіальний музей Створ. 1981 з метою збереження пам’яті видат. піаніста і педагога Г. Нейгауза у м. Кіровоград (нині Кропивницький) при муз. школі № 1 (від 1983 – ім. Г. Ней­гауза). 1990 отримав звання «народний». Експозиція складається з 3-х розділів: «Життєвий і творчий шлях Г. Нейгауза», «Справа вчителя живе в його учнях» і «Історія музичної школи ім. Г. Ней­гауза». У ній відображено етапи життя й діяльності Г. Нейгауза, його пед. досягнення, зокрема підготовка цілої плеяди видат. музикантів, серед яких – С. Ріхтер, Е. Гілельс, Я. Зак, М. Крушельницька. Колекція музею складається з унікал. документів, особистих речей, предметів, що належали Г. Нейгаузу та його родині. Багато експонатів передано до музею родиною Нейгауза, його учнями та друзями. 1981 започатковано традиц. заходи, пов’яза­ні з пам’ят. датами життя і творчості Г. Нейгауза – «Тижні музики» (від 1988 – «Нейгаузівські музичні зустрічі»), в яких брали участь учні видат. музиканта, дія­чі культури і мист-в, виконавці з України та багатьох країн світу. Дир. музею – Т. Фурлет (від 1996).

Літ.: Путеводитель по музею Г. Г. Нейгауза. 2005; Малявкіна Є., Фурлет Т. 30-річчя Народному меморіальному музею Г. Г. Нейгауза: Буклет. 2011; Вони ж. До 35-річчя Народного меморіального музею Г. Г. Нейгауза: Буклет. 2016 (усі – Кіровоград).

Є. В. Малявкіна

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Є. В. Малявкіна . Нейгауза Г. Ґ. Народний меморіальний музей // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72942 (дата звернення: 19.09.2021)