Нейдінг Марцел Натанович — Енциклопедія Сучасної України

Нейдінг Марцел Натанович

НЕ́ЙДІНГ Марцел Натанович (07(19). 02. 1884, Варшава – 02. 07. 1949, Одеса) – лікар-невропатолог. Чоловік Р. Нейдінг. Д-р мед. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1922). Від 1901 навч. на мед. ф-ті Новорос. ун-ту в Одесі, закін. Моск. ун-т (1907). Відтоді працював лікарем в Одесі. Учасник 1-ї світ. вій­ни. 1922–23 – зав. каф. нерв. хвороб Одес. клін. ін-ту; 1927–49 – дир. клініки нерв. хвороб Одес. ін-ту удосконалення лікарів (1941–44 – в евакуації: проф. Воронез. мед. ін-ту, РФ; консультант військ. і цивіл. мед. закладів у м. Коканд, Узбеки­стан); водночас 1946–49 – кер. неврол. клініки Всеукр. ін-ту курортології та бальнеотерапії (Одеса). Праці присвячені розробленню проб­лем нейроонкології, нейротравматології, судин. та інфекц. захворюванням головного мозку. Описав початк. ознаки пухлин. уражень головного і спин. мозку, клін. картину компресій. синдрому спин. мозку. Під його кер-вом розроблено низку методів пелоїдотерапії хворих на травмат. та інфекц. ураження нерв. системи.

Пр.: Распознавание мозговых опухолей // ВД. 1929. № 12; Некоторые итоги изучения спинального компрессионного синдрома // Невропатология и психиатрия. 1940. Т. 9, № 1–2; Лечение органических заболеваний нервной сис­темы на курортах Украины // Лечение больных на курортах Украины: Тр. Ин-та курортологии. О., 1948. Т. 1.

Літ.: Колик М., Корнянский Г. Памяти проф. Марцела Натановича Нейдинга // ВН. 1949. № 6.

К. К. Васильєв

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
К. К. Васильєв . Нейдінг Марцел Натанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72944 (дата звернення: 23.10.2021)