Нейко Євген Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Нейко Євген Михайлович

НЕЙКО́ Євген Михайлович (07. 10. 1932, с. Смотрич, нині смт Кам'янець-Поділ. р-ну Хмельн. обл. – 23. 05. 2010, Івано-Франківськ) – лікар-терапевт. Батько В. Нейка. Д-р мед. н. (1968), проф. (1970), акад. НАМНУ (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1995, 1998, 2006). Золота медаль А. Швейцера Всесвіт. академії медицини (2000). Закін. Стані­слав. мед. ін-т (нині Івано-Франківськ, 1956), де відтоді й працював (нині ун-т): від 1972 – зав. каф. факультет. терапії, водночас 1976–79 – декан лікувал. ф-ту, 1979–87 – проректор з наук. роботи, 1989–2010 – ректор. Наукові дослідження: патогенез і лікування захворювань органів черев. порожнини; геохім. середовище і патологія організму людини; розповсюдження захворювань у Карпат. регіоні; розроблення проблем передракових захворювань. Засн. нового напряму у клін. медицині – застосування немедикаментоз. засобів із лікувал. метою та нових способів уведення ліків у організм людини. Створив і впровадив у мед. практику препарати «Уролесан», «Трицинол», «Симфікален», «Інтравхтол», «Фітореніл». 2011 його ім'ям названо каф. внутр. медицини № 1, клін. імунології та алергології Івано-Фр. мед. ун-ту, в обл. клін. лікарні відкрито кабінет-музей Н. В Івано-Франківську 2018 на будинку, де мешкав Н., встановлено мемор. дошку.

Пр.: Микроэлементы и атеросклероз. Москва, 1985; Амбулаторный прием терапевта. К., 1986; Острые пневмонии. К., 1990; Внутрішні хвороби: Підруч. К., 1997; Гломусні системи: фундаментально-клінічні аспекти. Ів.-Ф., 1997; Госпітальна терапія: Підруч. К., 2003; Винахідництво та раціоналізаторство в медицині: Довід. Ів.-Ф., 2005; Мінеральні води України. К., 2006; Внутрішня медицина: Підруч. К., 2009; Вибрані питання нефрології: Навч. посіб. Ів.-Ф., 2011 (усі – спів­авт.).

Літ.: Середюк Н. М. До 75-річчя від дня народження Є. М. Нейко. Академік медицини із селянського роду // Внутр. медицина. 2007. № 4; Його ж. До 50-річчя науково-педагогічної діяльності та 25-річчя Прикарпатської терапевтичної школи академіка АМН України Євгена Михайловича Нейка // УКЖ. 2008. № 5; Євген Михайлович Нейко (1932–2010): Некролог // Там само. 2010. № 3; Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Фр., 1995.

Н. В. Чернюк


Покликання на статтю