Нейко Ігор Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Нейко Ігор Степанович

НЕ́ЙКО Ігор Степанович (01. 01. 1975, с. Целіїв, нині Чортків. р-ну Терноп. обл.) – фахівець у галузі лісівниц­тва. Д-р с.-г. н. (2020). Закін. Укр. лісотех. ун-т (Львів, 1999). Від 2003 працює на Вінн. ліс. н.-д. станції Ін-ту ліс. госп-ва та агролісомеліорації: від 2013 – ст. н. с., від 2014 – заст. дир.; водночас від 2013 – доц. каф. ліс. та садово-парк. госп-ва Вінн. аграр. ун-ту. Наукові дослідження: удосконалення критеріїв та індикаторів збалансов. ведення ліс. госп-ва, наближене до природи лісівництво, ліс. генет. ресурси.

Пр.: Генетична мінливість показників росту півсібсів Quercus robur L. у випроб­них культурах Західного Поділля // Наук. вісн. Нац. лісотех. ун-ту України. Л., 2010. Вип. 20(2); Перспективи підвищення продуктивності лісів методами лісової селекції та лісового насінництва // С. госп-во та лісівництво: Зб. наук. пр. В., 2017. № 6, т. 2; Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України // Наук. пр. Лісівн. АНУ. Л., 2018. Вип. 16; The current state and efficiency use of in situ and ex situ conservation units for seed harvesting in the central part of Ukraine // Folia Forestalia Polonica. Series A – Fo­restry. 2019. Vol. 61; Seed productivity and variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) clones of Finnish origin in seed or­chard in the central part of Ukraine // Там само. 2020. Vol. 62 (усі – спів­авт.).

О. Г. Василевський

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. Г. Василевський . Нейко Ігор Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72950 (дата звернення: 22.10.2021)