Нейкова Лідія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Нейкова Лідія Іванівна

НЕ́ЙКОВА Лідія Іванівна (11. 01. 1950, с. Тилігуло-Березанка, нині смт Березанка Микол. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1997), проф. (1998). Закін. Одес. ін-т нар. госп-ва (1971), де й працювала (нині екон. ун-т); 1997–2003 – проф. каф. менеджменту інновац. та інвестиц. діяльності Київ. ун-ту; водночас 2001–09 – зав. каф. менеджменту Київ. екон. ін-ту та проректор з наук. роботи Київ. ун-ту ринк. відносин; 2009–12 – зав. каф. менеджменту Одес. аграр. ун-ту; 2012–14 – зав., від 2014 – проф. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності Нац. ун-ту харч. технологій (Київ). Наукові дослідження: концептуал. і методол. основи упр. фінанс. забезпеченням інвестицій в інновац. розвиток підпр-в реал. сектору економіки.

Пр.: Совершенствование механизма государственной поддержки развития сферы промышленного производства. О., 1996; Иностранное инвестирование экономики Украины: теория и практика. О., 1996; Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. К., 1999; 2002 (спів­авт.); Управління збутом продукції агропідприємств-су­б'єктів зовнішньоекономічної діяльності // Ефективна економіка. 2013. № 11 (спів­авт.); Применение информационных технологий в управлении высшим образованием // Вісн. Київ. ун-ту технологій та дизайну. Сер. Екон. науки. 2017. Спецвипуск.

Н. М. Левицька


Покликання на статтю