Нейман-Пермякова Ольга Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Нейман-Пермякова Ольга Федорівна

НЕ́ЙМАН-ПЕРМЯКО́ВА Ольга Федорівна (18(30). 07. 1888, С.-Пе­тербург – 15. 05. 1950, Київ) – геолог, палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1943), проф. (1932). Закін. Вищі жін. курси в С.-Пе­тербурзі (1912) та Петрогр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1916). Працювала 1918–23, 1925 у Перм. ун-ті; 1924, 1931–38, 1943–44 – в Урал. ун-ті (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург): 1931–38 – зав. каф. геології, 1933–34 – декан хім.-геол. ф-ту, 1943–44 – декан геол. ф-ту; 1925–44 – зав. каф. істор. геології Свердлов. гірн. ін-ту; 1944–46 – у Ростов. і Новочеркас. ун-тах (усі – РФ); 1947–49 – зав. каф. геології Сталін. індустр. ін-ту (нині Донецьк); 1949–50 – зав. каф. геології Київ. політех. ін-ту. Проводила геол. зйомку та здійснювала гідрогеол. і геол. дослідж. на Уралі, в Криму, Серед. Азії та Сибіру. В р-ні Уфим. амфітеатру відкрила відклади силуру, описала корали Halysitidae, виділила бардим. світу.

Пр.: Ак-Баль и Ак-Гоп (Геологические описания). Свердловск, 1927; Геологическое строение Центрального Урала. Свердловск, 1942; Силур центральной части Уфимского амфитеатра // Тр. Горно-геол. ин-та Урал. филиала АН СССР. 1944. Вып. 14; Стратиграфическое значение группы Halysitidae // Докл. АН СССР. 1948. Вып. 63, № 3; Силур Урала // Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Ленинград, 1949. Т. 2.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю