Неймарк Ізраїль Овсійович — Енциклопедія Сучасної України

Неймарк Ізраїль Овсійович

НЕ́ЙМАРК Ізраїль Овсійович (21. 08. 1907, с. Підгородне Новомосков. пов. Катеринослав. губ., нині місто Дніпров. р-ну Дніпроп. обл. – жовтень 1997, м. Нью-Йорк, США) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1954), проф. (1959). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1972). Закін. Дніпроп. фіз.-хім.-мат. ін-т (нині Дніпро, 1931). Відтоді працював у Дніпроп. металург. ін-ті; 1938–89 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ): 1957–75 – зав. відділу синтезу і дослідж. сорбентів, 1975–89 – ст. н. с.-консультант. Розробляв наук. основи синтезу індивід. і зміш. мінерал. адсорбентів різної хім. природи із заданою пористою структурою й адсорбц. властивостями. Здійснив систем. дослідж. у галузі хімії силікагелю, ін. мінерал. та кремнійорган. адсорбентів; розвинув заг. уявлення щодо взаємо­зв'язку хім. складу, структури і властивостей.

Пр.: Силикагель, его получение, свойства и применение. К., 1973 (спів­авт.); Синтетические и минеральные адсор­бенты и носители катализаторов. К., 1982; Геометрическое модифицирование силикагелей небольшими добавками гидроокиси алюминия // КЖ. 1984. Т. 46, вып. 5 (спів­авт.); Работы в области синтеза, изучения и применения адсорбентов и ионообменников // ТЭХ. 1987. Т. 23, № 5.

В. Л. Стружко


Покликання на статтю