Неймер Юрій Львович — Енциклопедія Сучасної України

Неймер Юрій Львович

НЕ́ЙМЕР Юрій Львович (25. 06. 1929, Харків) – соціолог. Д-р філос. н. (1988). Закін. Харків. ун-т, де й працював від 1970; у 1976–89 – зав. лаб. соц. проблем праці та упр. ВНДІ «Електроапарат» (Харків); 1989–90 – зав. відділу галуз. проблем соц. упр. ВНДІ «Інформелектро» (Москва); 1990–94 – дир. Регіон. міжгалуз. н.-д. центру «Інформсоціологія» (Харків). Виїхав до США. Досліджував соц. проблеми праці, зайнятості та управління.

Пр.: Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу. К., 1974; Методологические проблемы анализа социальной структуры предприятия по данным социального паспорта. Мос­ква, 1981 (співавт.); Управление социальным развитием отрасли. Москва, 1986; Социальное планирование в отрасли. Х., 1986; Этика и психология менеджмента: Учеб. пособ. Ростов-на-Дону, 2002 (співавт.); Психологический словарь. Ростов-на-Дону, 2003 (співавт.).

С. М. Куделко


Покликання на статтю