Нейолов Микола Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Нейолов Микола Костянтинович

НЕЙО́ЛОВ Микола Костянтинович (17. 04. 1861, Москва – 12. 08. 1911, м. Ґодесберґ, нині у складі м. Бонн, Німеччина, похов. у Києві) – акушер-гінеколог. Закін. Черніг. г-зію (1881) та мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1887). Відтоді працював ординатором акушер. клініки проф. Г. Рейна, 1891–93 – Кирилів. лікарні, 1893–96 очолював гінекол. відділ. лікарні проф. Є. Афанасьєва (усі – Київ). 1898 захистив доктор. дис. «До питання про зберігаюче лікування вивороту матки» і здобув ступ. д-ра медицини. Від 1899 – приват-доц. каф. акушерства і жін. хвороб Ун-ту св. Володимира. Водночас читав лекції в Маріїн. общині сестер милосердя та безкоштовно консультував у лікарні для чорноробів (від 1903). У 1911 – проф. каф. акушерства і жін. хвороб Варшав. ун-ту. Для учасників 3-го Всерос. з'їзду гінекологів та акушерів підготував «Краткий путеводитель по г. Киеву» (К., 1909). Чл. (1887), секр. (1891) Т-ва київ. лікарів.

Пр.: К вопросу о применении элек­тричества при лечении миом матки. 1891; Отчет по гинекологическому отделению Киево-Кирилловской больницы с июня по 1 сентября 1891 г. 1891; К вопросу о чужеядных раках матки. 1893; Исторический очерк развития учения о послеродовых заболеваниях. 1900; К вопросу о кесаревом сечении при относительном показании. 1900; К вопросу об эрозиях на шейке матки. 1902; Два случая чревосечения in exctremis при внематочной беременности. 1903; Краткий очерк современного состояния вопроса о послеродовых заболеваниях и о лечении при них. 1907; Краткий курс частной патологии и терапии женских болезней: Вып. 1. Методы распознавания и лечения женских болезней. 1908 (усі – Київ).

Літ.: Медицина в Україні: Біобібліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012.

С. М. Булах


Покликання на статтю