Неклюдов Іван Матвійович — Енциклопедія Сучасної України

Неклюдов Іван Матвійович

НЕКЛЮ́ДОВ Іван Матвійович (10. 02. 1935, с. Сурково, нині Бєлгород. обл., РФ) – фізик. Чоловік В. Лозової. Д-р фіз.-мат. н. (1976), проф. (1980), акад. НАНУ (2004). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія України в галузі н. і т. (2007), премія ім. О. Лейпунсь­кого НАНУ (2017). Ордени «За заслуги» 3-го ступ. (2003), князя Ярослава Мудрого 5-го (2005) та 4-го (2012) ступ. Закін. Харків. пед. ін-т (1955). Відтоді працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: 1975–97 – зав. відділу фізики радіац. пошкоджень та радіац. матеріалознавства, 1997–2004 – дир. Ін-ту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, 2004–16 – ген. дир., від 2016 – радник дирекції. 2004–15 – акад.-секр. Відділ. ядер. фізики та енергетики НАНУ, від 2015 – радник Президії НАНУ. Гол. ред. ж. «Вопросы атомной науки и техники» (від 2004). Наукові дослідження: фізика програм. зміцнення твердих тіл, створення наук.-тех. підстав експрес. вивчення радіац. явищ та прогнозування поведінки матеріалів у актив. зонах за допомогою пучків заряджених часток; матем. моделювання. За участі Н. створ. радіац.-стійкі матеріали нового покоління, зробив знач. внесок у розвиток нових технологій оброблення та створення конструкц. матеріалів для атом. енергетики та спец. техніки.

Пр.: Физика программного упрочнения. К., 1979; Структура и свойства сплавов (некоторые вопросы металловедения и прочности). Москва, 1993; Структура и радиационные повреждения кон­струкционных материалов. Ч. 1–3. Мос­ква, 1996; Радиационные повреждения и работоспособность конструкци­он­ных материалов. С.-Пе­тербург, 1997; Осно­вы физики прочности и пластичности металлов: Учеб. пособ. Белгород, 2003; Эволюция структурно-фазового состояния и радиационная стойкость кон­струкционных материалов. К., 2006; Динамические свойства поверхности меди при низких температурах // Доп. НАНУ. 2010. № 7; Получение и биологическая активность водных коллоидных растворов смесей фуллеренов С60 и С70 // Biotechnologia Acta. 2011. Т. 4, № 5; Оценка радиационной стойкости гра­нитоидных пород Украины // Ядерна фізика та енергетика. 2012. Т. 13, № 3; Влияние переменного магнитного поля на магнитные свойства, структуру и напряженное состояние сварных соединений корпусной стали // АС. 2017. № 4; Анализ данных контроля теплообмен­ных труб парогенераторов ПГВ-1000 на ЮУ АЭС // Вопр. атом. науки и техники. 2018. № 5 (усі – спів­авт.).

Літ.: Иван Матвеевич Неклюдов: Биобиблиография ученых Украины. К., 2005; Ювілеї. Іван Матвійович Неклюдов // Ядерна та радіац. безпека. 2010. № 1.

О. В. Волобуєв

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. В. Волобуєв . Неклюдов Іван Матвійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72989 (дата звернення: 23.10.2021)