Некос Володимир Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Некос Володимир Юхимович

НЕ́КОС Володимир Юхимович (03. 10. 1938, с. Кам'яні Потоки, нині Кременчуц. р-ну Полтав. обл. – 26. 09. 2010, Харків) – геоморфолог, еколог. Чоловік А. Некос. Д-р геогр. н. (1986), проф. (1988). Засл. діяч н. і т. України (2007). Закін. Харків. ун-т (1961). У 1960–68 працював у Харків. відділі Геогр. т-ва СРСР. Від 1968 – у Харків. ун-ті: 1988–2007 – зав. каф. геоекології та конструктив. географії, 2007–10 – засн. і декан екол. ф-ту, водночас зав. каф. екології та неоекології. Голова Харків. відділу Укр. геогр. т-ва (1994–2010). Засн. та гол. ред. зб. наук. праць «Захист довкілля від антропогенного навантаження» (1997–2007), «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Екологія» (2005–09), ж. «Людина та довкілля. Проблеми неоекології» (1999–2010). Наукові дослідження: структурна геоморфологія та неотектоніка; екологія та неоекологія; екол. освіта; наземне забезпечення аерокосміч. досліджень. Створив наук. школу назем. забезпечення аерокосміч. дослідж. та новий наук. напрям – радіогеографію.

Пр.: Основы радиофизической географии: Учеб. пособ. X., 1986; Теория и методология исследования физических полей геосистем: Учеб. пособ. К., 1988 (спів­авт.); Методики радиогеографии: Учеб. пособ. Х., 1989; Екологічна безпека: Підруч. 2-е вид. Х., 2009 (спів­авт.); Дистанционные методы исследований природных объектов. С.-Пе­тер­бург, 2009 (спів­авт.); Вступ до фаху: Підруч. 3-є вид. Х., 2009 (спів­авт.); Загальна екологія та неоекологія: Підруч. Х., 2011.

Літ.: Энергия созидания: воспоминания о В. Е. Некосе. Х., 2012.

Н. В. Максименко


Покликання на статтю