Некрасов Валерій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Некрасов Валерій Олександрович

НЕКРА́СОВ Валерій Олександрович (12. 09. 1940, Харків) – фахівець у галузі суднобудування. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2019). Закін. Микол. кораблебуд. ін-т (1964), де від 1966 й працює (нині Нац. ун-т кораблебудування): від 1992 – зав. каф. теорії та проектування суден. Наукові дослідження: адаптація вітчизн. суднобудування до ринк. умов існування; проблеми поповнення флоту України; розвиток суднобудування України. Розробив принципово нові вимоги до остійності, непотоплюваності та надійності суден в умовах шторму як склад. частини їх проектування та екон. обґрунтування проект. рішень.

Пр.: Вероятностные задачи мореходности судов. Ленинград, 1978; Мореходность и техническая устойчивость судна // Гидромеханика судна: Сб. науч. тр. Н., 1985; Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки. М., 2011 (спів­авт.); Методика выбора оптимального состава буксирного обеспечения порта // Вест. Гос. ун-та мор. и речного флота. С.-Пе­тер­бург, 2015. Вып. 4 (спів­авт.); Концепція комплексного оцінювання ефективності та надійності кораблів берегової охорони // Перспектив. тренды развития науки: техника и технологии: В 2 кн. Кн. 1. О., 2016 (спів­авт.).

Літ.: Корабли – наша жизнь: История кораблестроит. ф-та Николаев. кораблестроит. ин-та – Укр. гос. мор. тех. ун-та им. адмирала Макарова. Н., 2000.

А. Ф. Галь


Покликання на статтю