Некрасов Іван Якович — Енциклопедія Сучасної України

Некрасов Іван Якович

НЕКРА́СОВ Іван Якович (04. 10. 1929, с. Тошківка, нині смт Сіверськодонец. р-ну Луган. обл. – 15. 09. 2000, м. Черноголовка Моск. обл.) – геолог, мінералог, фахівець у галузі фізико-хімічної петрології. Д-р геол.-мінерал. н. (1965), проф. (1973), чл.-кор. РАН (1990). Держ. премії СРСР (1971) та РРФСР (1990), премія ім. О. Виноградова РАН (1997). Закін. Сталін. політех. ін-т (нині Донецьк, 1951). Відтоді працював у Нижньо-Індигир. рай. геол.-розв. упр. (Якутія, РФ); 1957–66 – в Ін-ті геології Якут. філії Сибір. відділ. АН СРСР (Якутськ); 1966–69 – ст. н. с., кер. групи Ін-ту фізики твердого тіла Ногин. наук. центру АН СРСР; 1969–86 – зав. лаб. фіз.-хім. умов рудоутворення, 1986–88 – пров. н. с. Ін-ту експерим. мінералогії АН CРCР (обидва – Черноголовка); 1988–93 – дир., 1993–2000 – радник лаб. експерим. геології та петрології Далекосх. геол. ін-ту Далекосх. відділ. РАН (м. Владивосток). Наукові дослідження: геологія родовищ кольор., рідкіс. і благород. металів та експерим. вивчення фіз.-хім. умов поводження (мобілізація, транспортування та відкладання) рудних компонентів (у розплавах і гідротермал. розчинах) під час ендоген. рудоутворення. Співпрацював із вченими Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ (Київ), зокрема з М. Щербаком.

Пр.: Распределение олова между пиритом и пирротином при t = 325–500 °С // Геология рудных месторождений. 1973. № 1 (спів­авт.); Экспериментальное изу­чение системы Zn–Sn–S при 300–500 °С в гидротермальных условиях // Очерки физ.-хим. петрологии. 1977. Т. 6 (спів­авт.); Причины повышенной оловоносности сфалерита // Сов. геология. 1979. Т. 6 (спів­авт.); Новый генетический тип вольфрам-циркониевой минерализации // МЖ. 1991. Т. 1, № 3 (спів­авт.); Генезис танталовых пегматитов // Докл. РАН. 1995. Т. 344, № 2; Пегматитовые занорыши берилла и монацита в гранитоидах Талаканского интрузива и спо­собы их образования // Там само. 1997. Т. 353, № 5; Золотоносные россыпи до­лины реки Тарын-Юрях (среднее течение реки Индигирки) // Геодинамика и металлогения. Владивосток, 1999.

Д. Є. Макаренко, Д. С. Черниш

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко, Д. С. Черниш . Некрасов Іван Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73005 (дата звернення: 24.10.2021)