Некрасов Михайло Макарович — Енциклопедія Сучасної України

Некрасов Михайло Макарович

НЕКРА́СОВ Михайло Макарович (18. 11. 1906, с. Карпове Путивл. пов. Курської губ. – 22. 05. 1983, Київ) – фахівець у галузі мікроелектроніки. Д-р тех. н. (1972), проф. (1965). Закін. Ленінгр. електротех. ін-т (нині С.-Пе­тербург; 1938), де 1940–41 й працював. 1942–45 – гол. інж. тресту «Ленінськвугілля» (Кемеров. обл.); 1945–52 – зав. каф. енергетики Іванов. енергет. ін-ту (обидва – РФ); 1952–74 – засн. і зав., 1974–82 – проф. каф. діелектриків і напівпровідників (нині мікроелектроніки) Київ. політех. ін-ту. Наукові дослідження: фізика та техніка діелектриків і напівпровідників, радіоелектронна апаратура. Відп. ред. зб. «Диэлек­трики и полупроводники».

Пр.: Микроминиатюризация и микро­электроника на нелинейных сопротивлениях. Москва, 1965; Выращивание диэлектрических монокристаллов фто­ристых соединений // Диэлектрики: Науч. сб. К., 1972. Вып. 2 (спів­авт.); Технология гибридных интегральных микросхем: Учеб. пособ. К., 1976 (спів­авт.); К выбо­ру физических параметров германиевого лавинного транзистора // Диэлек­три­ки и полупроводники: Науч. сб. К., 1977. Вып. 11 (спів­авт.); Пленочная элек­тро­ника и полупроводниковые инте­граль­ные микросхемы: Учеб. К., 1979 (спів­авт.).

К. С. Мошинська


Покликання на статтю