Некрасова-Попова Віра Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Некрасова-Попова Віра Олександрівна

НЕКРА́СОВА-ПОПО́ВА Віра Олександрівна (20. 07(02. 08). 1903, м. Чита, нині Забайкал. краю, РФ – 1980-і рр., м. Сімферополь, нині АР Крим) – хімік. Д-р хім. н. (1951), проф. (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Перм. ун-т (РФ, 1927). Працювала у Перм. пром.-екон. технікумі (1927–29), хім.-технол. ун-ті (1930–31), пед. ін-ті (1931); Крим. мед. ін-ті (1931–45); зав. каф. орган., фіз. і колоїд. хімії Крим. с.-г. ін-ту (1944–61; обидва – Сімферополь). Наук. дослідж. у галузі каталітич. алкілування галоїдопохід. вуглеводнів.

Пр.: К вопросу хлорирования алканов в присутствии двуокиси азота // Изв. АН СССР. 1956. № 5; Каталитическое хлорирование гексана // Хим. наука и пром-сть. 1957. Т. 2, № 6; Хлорирование пяти- и шестичленных цикланов // ЖОХ. 1958. Т. 28; Химические стимуляторы и гер­би­циды. Сф., 1961; Каталитические методы получения алифатических и алициклических аминов // УХ. 1965. Т. 34, вып. 11 (усі – спів­авт.).

В. Д. Зарічний

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. Д. Зарічний . Некрасова-Попова Віра Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73016 (дата звернення: 26.10.2021)