Некрасова-Яворська Надія Йосипівна — Енциклопедія Сучасної України

Некрасова-Яворська Надія Йосипівна

НЕКРА́СОВА-ЯВО́РСЬКА Надія Йосипівна (13. 03. 1947, Харків – 08. 04. 2004, Київ) – музикознавець, педагог, музичний критик. Дружина Е. Яворського. Канд. мистецтвознавства (1979), доц. (1985). Закін. Харків. ін-т мист-в (1971; кл. Г. Тюменєвої), де й викладала 1972–79. Від 1979 – у Київ. ін-ті культури: ст. викл., доц., зав. каф. теорії та історії музики. 1996–2004 – доц. каф. історії укр. музики, декан істор.-теор. і композитор. ф-ту та по роботі з іноз. студентами Нац. муз. академії України (Київ). Наукові дослідження: творчість польс., чес., колиш. югослав., болг. та словац. композиторів (працювала над створенням навч. посібника з курсу та біобібліогр. словника); композитор. творчість у галузі муз. театру (зокрема В. Губаренка, Л. Дичко, В. Золотухіна, В. Ільїна, М. Кармінського, Д. Клебанова, Є. Станковича та ін.); композитор. інтерпретація класич. зразків світ. літ-ри. Серед учнів – О. Петренко, О. Лисюк, Я. Іваницька.

Пр.: Роль пісні в українській радянській опері // Музика. 1976. № 2; Опера В. Губаренка «Крізь полум'я» // Там само. № 4; Проблеми втілення соціально-історичної тематики в радянській опері // УМ. 1978. Вип. 13; Героїка і масштабність // Музика. 1981. № 2; Современная украинская опера // Муз. театр: на­дежды и действительность. Москва, 1993; Імпульси натхнення [Леся Дичко] // Музика. 1995. № 3; Життя на бистрині [Є. Станкович] // УК. 2002. № 9; Класична музична література XVII – поч. ХІХ ст. К., 2003 (спів­авт.).

І. М. Сікорська

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
І. М. Сікорська . Некрасова-Яворська Надія Йосипівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73017 (дата звернення: 22.10.2021)