Некроценоз — Енциклопедія Сучасної України

Некроценоз

НЕКРОЦЕНО́З (від грец. υεκρός – мертвий і ...ценоз) – скупчення залишків мертвих організмів на будь-якій ділянці поверхні суходолу, дна або в товщі води у континентальному чи морському басейні. За твердженням австр. вченого Г. Ґам­са, автором терміна є Ф. Штейнекке. Г. Ґамс також підкреслював різницю між Н. і танатоценозом. У малих озер. басейнах і болотах найчастіше має місце тільки Н. На думку рос. палеонтолога Б. Яніна, осн. відмінністю Н. є повний збіг умов життя організмів і їхніх похованих посмерт. залишків. Грузин. палеонтолог Л. Давіташвілі запропонував використовувати термін в більш широкому сенсі: «Н. – скупчення залишків мертвих організмів безвідносно до причин, часу та місця загибелі окремих особин». Термін «Н.» вживають під час актуопалеонтол. (актуотафономіч.) досліджень тільки до сучас. організмів. Його значення часто помилково ототожнюють зі значенням терміна «ориктоценоз». Також некорект. є синонімізація Н. з ліптоценозом. Н. є одним з окремих випадків останнього.

Літ.: Н. Gаms. Die Geschichte der Lunzer Seen, Moore und Wälder // Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. 1927. Bd. 18; Давита­швили Л. Ш. К вопросу о классификации ценозов организмов и органических остатков // Общие вопр. эволюцион. палеобиологии. Тбилиси, 1964; Янин Б. Т. Терминологический словарь по палеонтологии (палеоихнология, палеоэколо­гия, тафономия). Москва, 1990; Общая палеоэкология. С.-Пе­тербург, 2000.

О. Ю. Аністратенко


Покликання на статтю