Новикова Марія Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Новикова Марія Олексіївна

НО́ВИКОВА Марія Олексіївна (псевд.: Марина Новикова, Мер'ям Тарухан; 11. 05. 1944, м. Барнаул Алтай. краю, РФ) – літературознавець, перекладознавець, культуролог. Дочка М. Новикової. Д-р філол. н. (1982), проф. (1985). Чл. НСПУ (1983), НСТДУ (1998). Премії «Золоте перо» Спілки перекладачів Болгарії (1986), ім. М. Лукаша СПУ (1990). Закін. Крим. пед. ін-т (Сімферополь) та Київ. ін-т іноз. мов (обидва – 1966). Учителювала; від 1965 – у Таврій. ун-ті (Сімферополь): 1983–86 – зав. каф. англ. мови, від 1986 – проф. каф. рос. та зарубіж. літ-ри, водночас 1993–98 – декан перекладац. ф-ту. Наукові дослідження: філол. та соціокультурні проблеми перекладу (інтерпретац., жанр., дискурсні та поліконтекстуал. моделі, стиль перекладача), літ-ри та культури (регіоналістика, інтеркультурологія, міфопоетика, символогія), символогія лінгвістики (інтеркомунікація, лінгвокультурологія, соціолінгвістика), фольклору (ритуалістика, символіка, інтерфольклористика). Авторка передмови та коментаря вид. «Українські замовляння» (К., 1993). Упорядниця й перекладачка антології поет. перекладів від Середньовіччя до 20 ст. «С Богом и пла­точек» (Москва, 2000), до якої увійшли твори Р. Бьорнса, Ю. Тувима, В. Шекспіра, Х. Ботева, Лесі Українки та ін., антології шотланд. пое­зії 13–20 ст. «Шотландии кровавая луна» (Сф., 2007).

Пр.: Мир, на образ множимый. К., 1970; Прекрасен наш союз: Литература–переводчик–жизнь. К., 1986; Стиль автора и стиль перевода. К., 1987 (спів­авт.); Пушкинский космос: Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. Москва, 1995; Символика в художественном тексте: Символика пространства (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и их английских переводов): Учеб. пособ. З., 1996 (спів­авт.); Міфи та місії. К., 2005; Крымский цикл стихотворений М. Зерова // Ученые зап. Тавричес. ун-та. Сер. Филология. 2007. Т. 20, № 2; Героические мотивы: люди Церкви // Культура народов Причерноморья: Сб. Сф., 2011. Вып. 211 (спів­авт.); Образ Крыма в творчестве зарубежных писателей (от Средневековья до ХІХ–ХХ вв.) // Філол. науки. 2014. Вип. 18 (спів­авт.); Ахматова. Данте. Крым: (К постановке проб­лемы) // Вопр. рус. лит-ры: Межвуз. науч. сб. Сф., 2014. Вып. 29 (спів­авт.); «…Ровно десять лет ходила: Под наганом» (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Берлин) // Від бароко до постмодернізму. 2017. Вип. 21 (спів­авт.); «... Грозная анафема гудит» (загадки одного ахматовского восьмистишия) // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Філологія. 2017. Вип. 76 (спів­авт.).

Літ.: Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. К., 2004.

Р. П. Зорівчак, В. П. Казарін


Покликання на статтю