Новикова Людмила Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Новикова Людмила Василівна

НО́ВИКОВА Людмила Василівна (15. 09. 1937, Запоріжжя) – гірничий інженер-механік. Д-р тех. н. (1989), проф. (1990). Закін. Дніпроп. ун-т (нині Дніпро, 1960). Працювала у КБ «Південне» (Дніпропетровськ, 1960–66); Дніпроп. ун-ті (1967–73); від 1973 – у Нац. гірн. ун-ті (Дніпропетровськ): 1990–2007 – зав., 2007–11 – проф. каф. вищої математики. Від 2011 – на пенсії. Наукові дослідження: конструювання технол. схем видобутку корис. копалин у склад. умовах (тріщинуватість, слабка стійкість порід тощо); обґрунтування параметрів підзем. споруд і несучих елементів пород. масивів. Розробила алгоритми вирішення прямої та оберненої (оптимізац.) задач геомеханіки, чисел. методами вирішила тривимірну задачу про напруження масиву гірн. порід навколо сполуки «лава–штрек».

Пр.: Влияние вида диаграмм сжатия горных пород на расчет напряжений и деформаций массива вокруг выемоч­ного штрека // Изв. вузов. ГорЖ. 1988. № 5; Напряженно-деформированное состояние породного массива вокруг сопряжения выработок // УУ. 1994. № 4; Расчет параметров временной крепи усиления боковых станционных тоннелей при строительстве трехсвод­ча­тых станций метрополитена в слабых породах // Подзем. пространство мира. 1996. № 3 (спів­авт.); Теорія ймовірностей і математична статистика. К., 1996 (спів­авт.); Высшая математика: Учеб. Ч. 1–2. Дн., 2004 (спів­авт.); Математика: Учеб. пособ. в 14 ч. Ч. 11: Обык­новен­ные дифференциальные уравнения (в примерах и задачах). Дн., 2007 (спів­авт.).

Н. В. Ченцова


Покликання на статтю