Новикова Ганна Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Новикова Ганна Василівна

НО́ВИКОВА Ганна Василівна (15. 02. 1915, станиця Підгорна, нині Ставроп. краю, РФ – 08. 04. 2017, Харків) – ґрунтознавець. Канд. геол.-мінерал. (1948), д-р с.-г. (1973) н. Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1939), де й працювала на дослід. станції з ґрунтознавства (1946–49). Від 1949 – у Крим. філії АН СРСР (Сімферополь): від 1952 – ст. н. с.; від 1956 – в Укр. НДІ ґрунто­знавства та агрохімії Пд. відділ. ВАСГНІЛ (Харків): 1960–85 – зав. лаб. хім. меліорації, 1985–88 – ст. н. с.-консультант. Наукові дослідження: оцінка придатності ґрунтів Пд. України під зрошення та меліорат. районування; меліорація солонців у різних ландшафтах Степ. Криму; меліорат. районування солонцюватих ґрунтів України; розроблення методу прогнозування вторин. засолення ґрунтів при зрошенні; екол. наслідки широкого зрошення на Пд. України; наслідки затоплення ґрунтів при створенні великих водосховищ (зокрема Кременчуц.); змінювання їхніх властивостей після осушування та с.-г. використання. Провела масштабне картування ґрунтів у Степ. Криму. Брала участь у підготовці карти ґрунтів УРСР (1972, масштаб 1:750 000).

Пр.: Геохимические и режимные закономерности соленакопления в степном Крыму, приемы улучшения солон­цовых почв и возможность использования земель под орошение // Происхождение и окультуривание солонцов на Украине: Сб. науч. тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1962. Т. 39; О путях мелиорации солонцовых почв Украины // Пути по­вышения плодородия почв: Сб. науч. тр. К., 1969; Прогнозирование вторичного засоления почв. К., 1975; История почвенно-мелиоративных и эколо­ги­чес­ких исследований засоленных и солон­цовых земель Украины (1890–1996). К., 1999.

Н. Ю. Гаврилович


Покликання на статтю