Новиков Юрій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Юрій Федорович

НО́ВИКОВ Юрій Федорович (30. 04. 1930, Миколаїв – 25. 07. 2002, Запоріжжя) – фахівець у галузі сільськогосподарського машинобудування, механізації тваринництва та історії техніки. Д-р тех. н. (1973), проф. (1976), чл.-кор. ВАСГНІЛ (1978) та УААН (1991). Закін. Ростов. ін-т с.-г. машинобудування (м. Ростов-на-Дону, РФ, 1952). Працював у ВНДІ с.-г. машинобудування (Москва, 1952–57); Ворошиловгр. с.-г. ін-ті (нині Луганськ, 1957–58); Новочеркас. зоовет. ін-ті (РФ, 1958–60); НДІ технології машинобудування (м. Ростов-на-Дону, 1960–62); Ростов. ін-ті с.-г. машинобудування (1962–74); заст. дир. з наук. роботи (1974–77), дир. (1977–86), зав. відділу технології і механізації вироб-ва корм. і харч. білка з рослин. тканин (1986–88) Центр. НДПТІ механізації і електрифікації тваринництва Пд. зони СРСР (нині Ін-т механізації тваринництва НААНУ); дир. Центр. н.-д. лаб. комплексної переробки рослин. сировини (1988–99; обидві – Запоріжжя); від 1999 – проф.-консультант Запоріз. ун-ту. Наук. діяльність у галузі механізації с. госп-ва, с.-г. біотехнології та екології. Розробляв одну з найактуальніших проблем – мех. збезводнення кормів із побіч. одержанням білк. вітамін. кормів. Заклав теор. і практ. основи мех. фракціонування маси зелених рослин на волокнисту й рідку фракцію з наступ. виділенням з останньої білк. концентрату. Працюючи на стику суміж. наук – анатомії рослин, біохімії та зоотехнії, з одного боку, та приклад. техніки – з ін., Н. заклав основи принципово нової технології кормодобування, а в перспективі – й нової ефектив. технології вироб-ва харч. білка. Довів, що білок, який міститься в клітк. соку будь-якої зеленої рослини, практично стереотипний і практично нічим не відрізняється від тваринного. За його безпосеред. участі створ. комплект нових машин для приготування на фермах кормів для великої рогатої худоби, розроблені проекти кормоцехів та ін. Розвинув раніше практично не застосовуваний у с.-г. механіці істор.-тех. метод дослідж., зокрема вивчав складну й актуальну нині проблему взаємодії людини та природи в системі «людина – машина (технологія) – земля». Систем. аналіз технології та техніки с.-г. вироб-ва в їхньому істор. розвитку, проведений Н., показав, що можна забезпечити подальше швидке зростання вироб-ва продуктів харчування без знач. погіршення довкілля. Значну увагу приділяв підготовці наук. кадрів, пропаганді тех. знань та популяризації досягнень науки й техніки серед молоді з проблем охорони ґрунтів і довкілля, розвитку тваринництва тощо. Низку його наук.-популяр. книг перекладено франц., нім., словац., болгар. й араб. мовами.

Пр.: Механика почвообрабаты­ваю­щих орудий, экологические условия и этническая специфика. Москва, 1964; Протеиновые концентраты из зеленых растений. Москва, 1978; Беседы о сельском хозяйстве. Москва, 1978; Эволюция техники земледелия и проблемы эро­зии. Кишинев, 1983; Можно ли накормить человечество? Москва, 1983; Внимание: вода! Москва, 1983; Біотехнології кормовиробництва. К., 1985; ХХІ-ый: Стать или не быть. Сельское хозяйство: история и философия, экология и эко­номика, настоящее и будущее. Крестьянство: кто мы, куда мы идем? К., 1985; З., 1999; Животноводство вчера, сегодня, завтра. Москва, 1986; Электромобиль­ные машины для животноводства. Мос­ква, 1988 (спів­авт.).

В. І. Гата, В. М. Павліченко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. І. Гата, В. М. Павліченко . Новиков Юрій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73054 (дата звернення: 24.10.2021)