Новиков Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Юрій Миколайович

НО́ВИКОВ Юрій Миколайович (30. 05. 1922, м. Смоленськ, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1973), проф. (1978). Засл. діяч н. і т. України (1993). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Від 1940 перебував на військ. службі. Закін. Ленінгр. с.-г. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1959), де й працював (з перервою): 1961–79 – зав. каф. економіки; 1969–71 як експерт ООН читав лекції у Франції, Малі, Сенеґалі; від 1979 – зав. каф. орг-ції та упр. в с.-г. підпр-вах; від 2000 – зав. каф. фінансів і кредиту Пд. філії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнол. ун-т» (смт Аграрне Сімфероп. міськради). Від 2012 – на пенсії. Наукові дослідження: ефективне використання меліоров. земель, вироб. потенціал, системи ведення госп-ва, аграрні відносини.

Пр.: Экономика сельского хозяйства. Москва, 1968; Экономические расчеты при планировании мелиораций. Мос­ква, 1976; Научно обоснованная система земледелия Крыма. Сф., 1987; Практикум по организации сельскохозяйственного производства. К., 1988; Про­изводственный потенциал АПК, оценка его использования. Ростов-на-Дону, 1989; Система ведения сельского хозяйства Крыма. Сф., 1995; Денежная оценка земель Крыма и ее практическое использование. Сф., 2002; Рынок финансовых услуг: Учеб. пособ. Сф., 2008 (спів­авт.).

Літ.: Шатько О. В., Жура В. В. Новіков Юрій Миколайович // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 2. К., 2001.

О. В. Шатько


Покликання на статтю