Новиков Федір Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Федір Васильович

НО́ВИКОВ Федір Васильович (23. 02. 1954, с. Деревини, нині Черніг. р-ну Черніг. обл.) – фахівець у галузі машинобудування. Д-р тех. н. (1995), проф. (2007). Закін. Харків. політех. ін-т (1977). Працював у Харків. філії Гол. спеціалізов. проектно-конструктор. технол. бюро «Оргпримінструмент» (1977–79); Харків. політех. ін-ті (1979–85); Спеціалізов. проект. конструктор.-технол. ін-ті з розробки та впровадження автоматизов. систем для обладнання з програм. упр. (1986–88); НВО «Прогрес» (1988–91); дир. Наук.-тех. кооперативів «Абразив-1» (1991–99) та «Ельбор-4» (1999–2011; усі – Харків); проф. (2001–11, за сумісн.), зав. (2011–15) каф. техніки та технологій, зав. каф. природн. наук та технологій (2015–17), проф. каф. природоохорон. технологій, екології та безпеки життєдіяльності (2017–19) Харків. екон. ун-ту. Наукові дослідження: розроблення фіз.-мат. теорії процесів оброблення матеріалів і технологія машинобудування, створення ефектив. технологій різання й шліфування метал. та неметал. матеріалів підвищеної твердості; закономірності підвищення продуктивності та якості мех. оброблення деталей машин в умовах високошвидкіс. різання на сучас. металорізал. верстатах із застосуванням високо­ефектив. твердосплав. та кераміч. інструментів зі зносостій. покриттями. За ред. Н. та О. Якимова підготовлено 10-том. фундам. вид. «Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения» (О., 2002–05).

Пр.: Теоретические основы технологии машиностроения: Учеб. О., 2002 (спів­авт.); Математичне моделювання і оптимізація процесів металообробки. Х., 2014; Теоретический анализ технологических возможностей уменьшения температуры резания при шлифовании // Інновац. технології в освіті, науці та вироб-ві: Зб. наук. пр. О., 2015. Вип. 3; Фінішна обробка деталей різанням. Х., 2016 (спів­авт.); Технологии производства: проблемы и решения. Дн., 2018 (спів­авт.).

Літ.: Провідні вчені Харківського національного економічного університету: Біогр. зб. Х., 2012.

В. С. Пономаренко


Покликання на статтю