Новиков Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Олександр Олександрович

НО́ВИКОВ Олександр Олександрович (24. 05. 1945, с. Луначарськ Ташкент. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1992). Премія РМ СРСР (1982). Закін. Львів. політех. ін-т (1968), де й працював. Від 1991 – у Херсон. тех. ун-ті: 1991–95 – проф. каф. фіз. хімії, 1996–2015 – зав. каф. біомед. електроніки, за сумісн. 2000–05 – проректор з навч. та вихов. роботи, від 2015 – зав. каф. інформ.-вимірювал. технологій електроніки та інженерії. Наукові дослідження: напівпровідник. матеріалознавство; вплив електромагніт. випромінювання на фіз.-хім. властивості твердих тіл та біол. об'єк­тів; розроблення датчиків для дослідж. комфортності біооб'єк­тів; біомед. моніторинг.

Пр.: Регистрация пульсовой вол­ны // Вест. Херсон. тех. ун-та. 2000. № 3(9); Влияние внешних энергетических воздействий на электрофизические свойст­ва многокомпонентного стекла и стеклокристалла // Мат. междунар. конф. «Физика электронных материалов». Калуга, 2002; Широкополосный концентратор электромагнитного излучения типа «египетская пирамида». Хн., 2002; Методы интегральной медицины в курортологии и физиотерапии. Хн., 2003; Аналіз голосових сигналів людини та аутентифікація особистості за голосом. Хн., 2018 (усі – спів­авт.).

Г. Г. Савіна

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Г. Г. Савіна . Новиков Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73067 (дата звернення: 23.10.2021)