Новиков Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Михайло Іванович

НО́ВИКОВ Михайло Іванович (15. 09. 1897, с. Михайловське, нині Моск. обл. – 1979, Москва) – філософ. Д-р філос. н. (1952), проф. (1952). Ленін. премія (1964). Закін. Ін-т червоної професури (1933). Працював 1922–29 в органах юстиції. Від 1931 був зав. каф. марксизму-ленінізму та філософії у низці ВНЗів. 1947–50 – зав. відділу історії філософії та сусп. думки в Україні Ін-ту філософії АН УРСР (Київ); від 1955 – н. с. Ін-ту філософії АН СРСР (Москва). Наукові дослідження: сусп. думка, світогляд рос. та укр. рев. демократів, зокрема філос. та естет. погляди Т. Шевченка. Автор розділу про розвиток філософії в Україні в кн. «История философии» (Мос­ква, 1957).

Пр.: Фiлософськi погляди М. Г. Чернишевського. К., 1941; Атеїзм Т. Г. Шевченка та його філософські погляди // Вісн. АН УРСР. 1949. № 3; Про партiйнiсть науки. К., 1952; Т. Г. Шевченко і петрашевці // Зб. пр. [1-ї та 2-ї] наук. конф. К., 1954; Т. Г Шевченко – полум'яний патріот і борець за дружбу народів. К., 1954; 1964; Атеизм русских револю­ционных демократов. К., 1955; Питання естетики в творчості Т. Шевченка // Жовтень. 1956. № 3; Філософські й атеїстичні погляди Шевченка // Зб. пр. [4-ї] наук. конф. К., 1956; Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко. Москва, 1961; Мировоз­зрение Т. Г. Шевченко и современность // Науч. докл. ВШ. Филос. науки. 1964. № 2; Симпозиум, посвященный 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко в Берлине // Вест. АН СССР. 1964. № 9; О счастье. Москва, 1965.

В. Д. Білодід


Покликання на статтю