Новиков Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Новиков Микола Миколайович

НО́ВИКОВ Микола Миколайович (22. 06. 1933, Чернігів – 23. 12. 2007, Київ, похов. у смт Чабани, нині Фастів. р-ну Київ. обл.) – матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1975). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1987). Закін. Київ. ун-т (1956), де й пра- цював: 1975–2007 – проф. каф. фізики металів, водночас 1985–92 – декан ф-ту підвищення кваліфікації викл. Наук. дослідж. ґрунтувалися на розгляді структури кристаліч. речовин як такої, що має різноманітні дефекти, недосконалості будови, що помітно впливають на осн. фіз. властивості матеріалів: міцність, електричні, магнітні, оптичні характеристики. Вивчив фото- і електромех. ефекти, встановив вплив локал. дефектів на рухливість та електр. активність дислокацій у деяких напівпровідник. кристалах, зокрема кремнію, германію та арсеніду галію. 26 червня 2008 відбулися Мемор. наук. читання до 75-річчя від дня народж. Н., за результатами яких у тому ж році видано зб. матеріалів.

Пр.: Електрон служить людині. 1965; Як зміцнюються метали. 1969; Структура і міцність кристалічних речовин. 1969; Структура и структурно-чувстви­тельные свойства реальных кристаллов. 1983; Мікро- та макродеформація ковалентних кристалів. 2000; Основи загальної фізики. 2006. Ч. 2 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Заслужений професор Київсь­кого національного університету ім. Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович (1933–2007): Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2008 рр.: До 75-річчя від дня народж. К., 2008.

В. А. Макара


Покликання на статтю