Новик Овсій Наумович — Енциклопедія Сучасної України

Новик Овсій Наумович

НО́ВИК Овсій Наумович (19. 01. 1899, м. Ростов-на-Дону, нині РФ – 26. 01. 1965, Івано-Франківськ) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1951), проф. (1955). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. мед. ф-т Донського ун-ту (Ростов-на-Дону, 1923). Працював лікарем; 1932–41, 1945–54 – у Ростов. мед. ін-ті (Ростов-на-Дону); 1954–60 – зав. каф. оториноларингології Станіслав. мед. ін-ту (нині Івано-Франківськ). Наукові дослідження: лікування глухоти, новоутворень і туберкульозу ЛОР-органів.

Пр.: Про використання ультразвукової терапії в оториноларингології // Зб. пр. Станіслав. мед. ін-ту. 1956; Про організацію ЛОР-допомоги в Станіславсь­кій області // Зб. пр. 2-ї конф. оториноларингологів у Львові. Л., 1957; Злоякісні пухлини глотки // Зб., присвяч. проф. Коломийченко О. С. К., 1959; Про розпізнавання деструктивних процесів в ділянці склепіння барабанної порожнини методом томографії // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1959. № 2.

Літ.: Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Фр., 1995.

Є. М. Нейко, В. І. Попович


Покликання на статтю