Новик Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Новик Анатолій Іванович

НО́ВИК Анатолій Іванович (12. 05. 1938, м. Томськ, РФ) – фахівець у галузі електричних вимірювань. Д-р тех. н. (1984), проф. (1995). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1976). Закін. Новосибір. електротех. ін-т (РФ, 1960). Працював в Ін-ті автоматики та електрометрії Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, 1960–66); від 1966 – в Ін-ті електродинаміки НАНУ (Київ): від 1996 – пров. н. с. відділу електр. і магніт. вимірювань. Наукові дослідження: розроблення нових електровимірюв. приладів та систем, зокрема високоточ. мостів змін. струму й вимірювачів різних фіз. величин на їхній основі.

Пр.: Системы автоматического уравновешивания цифровых экстремальных мостов переменного тока. К., 1983; Из­мерительные компенсационно-мосто­вые устройства с емкостными датчиками. К., 1987 (спів­авт.); Повышение разрешающей способности иммитансометрических каналов // ТЭ. 2013. № 1 (спів­авт.); Электронные преобразователи для работы с емкостными датчиками (аналоговые и цифровые) // Там само. 2015. № 3 (спів­авт.); Цифровой емкостной измеритель усилий в стяж­ных шпильках сердечника статора генератора на основе конвертора AD7745/46 // Гідроенергетика України. 2018. № 1–2 (спів­авт.).

І. О. Брагінець


Покликання на статтю