Новий Сьвіт — Енциклопедія Сучасної України

Новий Сьвіт

«НОВИ́Й СЬВІТ» – видавництво соціалістичного спрямування й друкарня. Засн. 1914 у Монреалі (Канада) І. Гнидою (кер.). Видавало «Бібльотеку “Новий Сьвіт”», що знайомила читачів з найновішими досягненнями науки, худож. творами. Від 1920 друкувало однойм. журнал. 1918 у зв'язку з вій­ною вид-во припинило діяльність, а після її закін. – відновило. Серед виданого – збірник робітн. пісень і поезій «Червоний Кобзар», збірник статей з нагоди 100-річчя від дня народж. Т. Шевченка «Наш Прометей» (обидві – 1914), «Золото і нужда в Америці» та «Робітнича читанка» (обидві – 1915) І. Гниди, «Соціялізм і релїгія» Д. Бориска (1916), «Відокремленнє Галичини» та «Царська Росія і українська справа» (обидві – 1917) В. Левинського, «Нарис передісторичних подій» О. Курція (1918), «Що є в Біблії?» Д. Бориска (1923), «Розвиток людства» С. Балли (1924), «Підземне царство» В. Лункевича (1925), поема «Смерть Франка» В. Бобинського (1927). У 1915–28 неперіодично друкували ілюстр. «Калєндар Новий Сьвіт», у якому вміщували інформацію про Укр. соціаліст. партію в Канаді, Укр. федерацію Амер. соціаліст. партії, про укр. та світове робітництво. Вид-во припинило діяльність 1928.

Літ.: Марунчак М. Історія преси, літератури, друку піонерської доби. Вінніпеґ, 1969.

М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю