Ковнеристий Юлій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Ковнеристий Юлій Костянтинович

КОВНЕРИ́СТИЙ Юлій Костянтинович (13. 12. 1937, Харків – 17. 05. 2007, Москва) – фахівець у галузі фізико-хімічних основ створення конструкційних металевих матеріалів. Д-р тех. н. (1976), проф. (1985), акад. РАН (2003). Премія ім. П. Аносова РАН (2005). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. вище тех. уч-ще (1960). Працював 1964–66 у Моск. технол. ін-ті; 1966–2007 – в Ін-ті металургії та матеріалознавства РАН (Москва): від 1978 – зав. лаб. фізико-хімії аморф. і мікрокристаліч. матеріалів, 1983–2004 – заст. дир. з наук. роботи, 2004–07 – дир.; водночас від 2003 – проф. Моск. ун-ту. Виявив умови об'єм. аморфізації метал. сплавів під час їхнього тверднення, що дозволило розвинути новий наук. напрям – матеріалознавство об'ємно-аморфізувал. сплавів. На цій основі він уперше в світ. практиці створив 2 нових класи метал. сплавів: об'ємні аморфні масивні конструкц. сплави, які отримують з розплаву при порівняно низьких швидкостях охолодження (0,1–10 К/с, тобто у 6 разів менших, ніж для звичай. аморф. метал. сплавів), та які мають в 1,5–2 рази вищу міцність, ніж їхні аморфні аналоги; об'ємні металеві наноматеріали, які отримують за допомогою спец. терміч. оброблення об'єм. аморф. сплавів, та які мають підвищені демпфірувал. і електромагнітні властивості.

Пр.: Материалы, поглощающие СВЧ-излучения. Москва, 1982 (співавт.); Квазикристаллы в системе Ti–Zr–Ni // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47, № 12 (співавт.); Азотсодержащие соединения РЗМ – новые перспективные материалы для производства постоянных магнитов. Москва, 1998 (співавт.); Объемно-аморфизирующиеся металлические сплавы. Москва, 1999; Методы исследования атомной структуры и субструктуры материалов. Москва, 2001 (співавт.); Магнитные свойства деформируемого магнитотвердого FeCrCo сплава с 8 масс. % кобальта // Физика и химия обработки материалов. 2003. № 3 (співавт.); Объемно-аморфизирующиеся металлические сплавы и наноструктурные материалы на их основе // Металловедение и термич. обработка металлов. 2005. № 7; Дефекты и их влияние на физико-механические свойства композиционного микропровода «аморфная металлическая жила–стеклянная оболочка» // Деформация и разрушение материалов. 2007. № 10 (співавт.).

Літ.: Юлий Константинович Ковнеристый: Некролог // Металлы. 2007. № 3; Коваленко Л. В. Памяти академика Юлия Константиновича Ковнеристого // Металлургия машиностроения. 2009. № 1.

А. І. Шушківський


Покликання на статтю