Новгородцев Валерій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Новгородцев Валерій Олександрович

НОВГОРО́ДЦЕВ Валерій Олександрович (30. 12. 1938, Харків) – фахівець у галузі системного підходу до проектування механізмів. Д-р тех. н. (1987), проф. (1998). Закін. Харків. політех. ін-т (1961). Працював 1961–65 в ін-тах «Енікмаш» (м. Воронеж, РФ) та «Електрон­маш» (Харків); 1965–91 викладав у Рубіжан. філії Харків. політех. ін-ту (Луган. обл.), Новосибір. ін-ті легкої пром-сті (РФ) та Укр. заоч. політех. ін-ті (Харків); 1991 –2000 – зав. каф. теорії механізмів, машин і роботів Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Від 2000 – за кордоном. Наукові дослідження: динаміка міцності машин; теорія механізмів і машин та використання сплайн-функ­цій при розв'язанні задач цієї теорії; синтез багатоланцюг. важіл. механізмів.

Пр.: Метод замены начального звена при кинематическом исследовании механизмов // Теория механизмов и машин: Сб. Х., 1976. Вып. 15; Представление цикловой диаграммы машины в виде графа // Там само. 1982. Вып. 33; Использование кубических сплайнов при решении задач анализа и синтеза механизмов // Там само. 1984. Вып. 36; Синтез шестизвенных рычажных механизмов высших классов с приближенной остановкой выходного звена // Високі технології в машинобудуванні: Мат. 6-го міжнар. наук.-тех. семінару, 30 верес. – 4 жовт. 1996 р. Х.; Алушта, 1996 (спів­авт.); Кинематика плоских механизмов, содержащих одну структурную группу второго порядка // Вест. Харьков. политех. ун-та. 1999. Вып. 53 (спів­авт.).

Літ.: Ткачук Н. А. Кафедрa TMM: годы, имена, события (к 85-летию основания) // Вест. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 2005. Вып. 53.

В. І. Лазаренко, М. А. Ткачук

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. І. Лазаренко, М. А. Ткачук . Новгородцев Валерій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73218 (дата звернення: 24.10.2021)