Новгород-Сіверський краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Новгород-Сіверський краєзнавчий музей

НО́ВГОРОД-СІ́ВЕРСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1920 у м. Новгород-Сіверський Черніг. губ. (нині Черніг. обл.). Успадкував частину зібрання старожитностей відомого мецената та колекціонера серед. 19 ст. М. Судієнка та складався з 3-х відділів: археол., худож. та церк. старовини. 1929 Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський монастир оголосили держ. істор.-культур. заповідником. Музей перевели на тер. обителі та розмістили в будинку бурси (1657–67; нині пам'ятка арх-ри нац. значення). Він став знач. культур. і краєзн. осередком на Новгород-Сіверщині. Першим дир. був С. Гапєєв. Під час нацист. окупації музей пограбували. Вдалося зберегти лише незначну частку експонатів, що й стала основою для відтворення закладу у післявоєнні роки. Втім, за рішенням вищих органів влади, 1954 музей закрили. Повторне відкриття відбулося лише через 12 р. 1975 набув статусу держ. істор.-краєзн. музею. 1990 Н.-С. к. м. на правах відділу увійшов до складу Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім». За час існування зібрано чимало експонатів, підібрані цікаві колекції археології, нумізматики, етнографії та побуту, декор.-ужитк. мист-ва, фото та документ. групи. У його фондосховищах зберігається бл. 50 тис. експонатів, що розкривають історію краю з прадав. часів і до наших днів.

О. Г. Матюк


Покликання на статтю