Новгород-Сіверський драматичний театр ім. І. Уралова — Енциклопедія Сучасної України

Новгород-Сіверський драматичний театр ім. І. Уралова

НО́ВГОРОД-СІ́ВЕРСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. І. Уралова Створ. 1905 А. Ассінгом, колиш. студентом Моск. ун-ту, відрах. за участь у рев. русі. Перебуваючи під впливом вистав Моск. худож. театру, він організував у рідному місті Новгород-Сівер. худож. театр. До складу трупи входили: І. Декор, М. Ірицька, Є. Корецька, К. Ординська, Н. Ростовцева, Н. Смирнова, Г. Агуров, А. Баров, А. Зенченко, Н. Лопатін, С. Сапуров, І. Саламатін, С. Сергєєв. Кер. та реж. театру був А. Ассінг. Першою зіграною у театрі виставою стала п'єса «Брандт» Г. Іб­сена. У театрі переважав моск. репертуар, з Москви запрошували під час канікул студентів худож. та камер. театрів, при­возили костюми, а художники М. Волков та В. Назаренко створювали декорації за моск. ескізами. 1911 А. Ассінг запросив до Новгорода-Сіверського випуск­ників «Курсів драми Адашева» Є. Вахтангова (поставив 10 вистав), М. Чехова, С. Бірман, С. Гіацинтову, І. Берсенєва, А. Ко­онен, О. Таїрова, О. Дикого та ін., які стали згодом видат. акторами і театр. діячами. До театру був запрошений також відомий актор і реж. І. Уралов, який поставив вистави «Ревізор» М. Гоголя, «Не все коту масляна» О. Островського та «Діти сонця» М. Горького (також зіграв гол. ролі). У цих виставах взяли участь А. Ассінг, В. Волков, А. Лосовська, Т. Милорадович, А. Назаренко, Н. Нечипоренко та ін. І. Уралов приїздив щоліта з Петрограда (нині С.-Пе­тербург) до Новгорода-Сіверського і ставив нові вистави, зокрема п'єси А. Чехова, укр. драматургів. Його поради враховував у своїх постановках А. Ассінг. Через хворобу І. Уралов 1919 переїхав до Новгорода-Сіверсь­кого на постійне проживання. Він вирішив створити тут рад. драм. театр із досвідчених акторів (І. Спа­ський, А. Третяков, А. Козакова, П. Козаков) та молоді. До трупи увійшли також його дружина і дочка – О. Уралова і В. Шелест. Згодом репертуар попов­нили п'єси рев. тематики, а також класичні твори, зокрема п'єси «Гроза», «Ліс» О. Островсь­кого, «На дні», «Міщани» М. Горького, «Дні нашого життя» Л. Андреєва, «Нахлібник», «Провінціалка» І. Тургенєва. Грали також і укр. вистави, зокрема «Наталку Полтавку» І. Ко­т­ляревського, «На перші гулі» В. Васильченка. Склалася постійна трупа із 20-ти акторів. Театр гастролював у Новгород-Сівер. та Глу­хів. пов. Черніг. губ. Влітку 1920 І. Уралов сформував 2 трупи – рос. (33 актори) і укр. (15 акторів). 16 жовтня 1920 І. Уралов помер, театру було присвоєно його ім'я. Театр очолив В. Журавльов, який продовжував розвивати традиції свого учителя. 1923 трупа складалася з 18-ти осіб (серед них – актори А. Ассінг, О. Ура­лова, Савицька, Лосовська, Марков, Мадорський, Дульський), згодом до її складу увійшли С. Сен­дор, М. Лейсар, М. Кубанський, М. Морозенко, А. Смоліна. Репе­р­туар театру поповнився виставами «Влада пітьми» Л. Толстого, «Жінка і паяц» П. Луїса, «Останній день Паризької комуни» Л. Нікуліна, «Вселенська біржа» М. Рейс­нера та ін. У липні 1925 у Новгороді-Сіверському виступала тру­па «Січ» із Запоріжжя, яку очолював актор і реж. І. Сагатовський. У її складі – П. Бойченко, І. Захаренко, І. Кіктенко, Р. Коломієць, К. Лучицька, Л. Лучицький, М. Міненко, М. Натусь, О. Наронович, Г. Ніжинська, М. Образенко, В. Си­лич. У трупу влилися і деякі ак­тори з Новгорода-Сіверського: Н. Спі­ряєва, В. Федоріна, О. Уралова, О. Шангрей, Л. Шевченко. У репертуарі трупи переважали п'є­си на укр. тематику. Улітку 1927 на запрошення А. Ассінга виступали актори Моск. камер. та худож. театрів. З часом театр був переведений на самозабезпечення й існував на ентузіазмі місц. театралів. 1930 із трупи пі­шов А. Ассінг, згодом театр припинив існування.

Літ.: Самойленко Г. В. Театри і актори Північного Лівобережжя України. Ніжин, 2010.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю