Новицький Валерій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Новицький Валерій Євгенович

НОВИ́ЦЬКИЙ Валерій Євгенович (25. 04. 1963, Херсон – 19. 02. 2011, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1991), проф. (2000), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України у галузі н. і т. (2004). Закін. Київ. ун-т (1985). Відтоді працював у Ін-ті упр. нар. госп-вом; від 1990 – в Ін-ті світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ (обидва – Київ): від 2001 – зав. відділу зовн.-екон. дослідж., водночас від 2005 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. від 1997 – проф. каф. світ. економіки Київ. екон. ун-ту; від 2005 – зав. каф. міжнар. бізнесу Нац. авіац. ун-ту (Київ). Наукові дослідження: моделі регулювання відкритих екон. систем, оптимізація зовн.-екон. діяльності в трансформац. сусп-ві, проблеми міжнар. екон. відносин. Трагічно загинув.

Пр.: Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. 1994; Міжнародна кооперація праці: проблеми та моделі. 1994; Динаміка зовнішніх боргових зобов'язань України. 2000 (спів­авт.); Міжнародна економічна діяльність України: Підруч. 2003; Економічні ресурси цивілізаційного розвитку. 2004; Міжнародна торгівля. 2007; Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: Навч. посіб. 2-е вид. 2008 (спів­авт.); Управління міжнародною економічною діяльністю: Навч. посіб. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

Ю. В. Міхеєв

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Ю. В. Міхеєв . Новицький Валерій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73271 (дата звернення: 23.10.2021)