Новицький Василь Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Новицький Василь Петрович

НОВИ́ЦЬКИЙ Василь Петрович (13. 05. 1985, с. Митлашівка Драбів., нині Золотоніс. р-ну Черкас. обл.) – еколог. Д-р с.-г. н. (2018). Закін. Нац. аграр. ун-т (Київ, 2007), де відтоді й працював (нині Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). Від 2011 – ст. н. с. Черкас. дослід. станції біоресурсів НААНУ; від 2014 – Ін-ту агроекології і природокористування НААНУ (Київ); від 2019 – викл. каф. екології та біотехнології Білоцерків. аграр. ун-ту (Київ. обл.); водночас – заст. дир. з наук. роботи Всеукр. асоц. мисливців та користувачів мислив. угідь (Київ). Наукові дослідження: охорона та рац. використання польової мислив. фауни; екол. оптимізація агроландшафтів.

Пр.: Використання пестицидів в Україні: екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів // Агроекол. журн. 2016. № 4 (спів­авт.); Теоретико-правові засади підвищення екологічної ємності мисливських угідь в агроландшафтах України // Наук. вісн. Нац. лісотех. ун-ту України. 2017. Т. 27, № 5 (спів­авт.); Удосконалення організаційно-методичних засад моніторингу мисливської фауни польових угідь // Біоресурси і природокористування. 2017. Т. 9, № 5–6 (спів­авт.); Управління мисливським господарством України на сільськогосподарських землях: еколого-правові обструкції // Наук. доп. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. 2019. № 6 (спів­авт.); Мисливські ресурси агроландшафтів України: стан та проблематика управлінням (на прикладі лісостепової зони). К., 2020.

А. С. Шостак


Покликання на статтю