Новицький Віктор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Новицький Віктор Володимирович

НОВИ́ЦЬКИЙ Віктор Володимирович (05. 02. 1951, с. Новоселиця, нині Дністров. р-ну Чернів. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1973). Працював у НДІ гідроприладів (1973–78) та НДІ «Сатурн» (1978–83; обидва – Київ); викладав у Київ. політех. ін-ті (1983–88); від 1988 – в Ін-ті математики НАНУ (Київ): 2004–16 – зав. відділу аналіт. механіки, від 2016 – пров. н. с. Наукові дослідження: керовані моделі аналіт. механіки; проблеми декомпозиції (спрощення), керування та спостереження моделей керов. динам. систем; гіроскоп. системи і моделі приклад. гемодинаміки.

Пр.: Декомпозиція та керування в лінійних системах. К., 1995; Прикладні задачі декомпозиції та керування в динамічних системах. К., 1995 (спів­авт.); Ак­туальные проблемы устойчивого развития. К., 2003 (спів­авт.); Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: Навч. посіб. К., 2008 (спів­авт.); Механічні аналогії лінійних стаціонарних си­стем парного порядку. К., 2010 (спів­авт.); Інноваційні вектори нейрореабілітації. Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині. К., 2012; Керування рухом гіроскопа з лінійною характеристикою системи міжрамкової корекції // Вісн. Запоріз. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. 2014. № 1 (спів­авт.).

В. Ю. Хмара

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю