Новицький Вітольд-Валеріан — Енциклопедія Сучасної України

Новицький Вітольд-Валеріан

НОВИ́ЦЬКИЙ Вітольд-Валеріан (18. 07. 1878, м. Бохня, нині Малопольс. воєводства, Польща – 04. 07. 1941, Львів) – лікар-патологоанатом. Закін. мед. ф-т Яґеллон. ун-ту в Кракові (1902). Відтоді працював у Львів. ун-ті: 1919–39 – зав. каф. патол. анатомії, водночас 1923–24 та 1939 – декан мед. ф-ту; 1940–41 – зав. каф. патол. анатомії Львів. мед. ін-ту. Президент Львів. лікар. т-ва (1920–21). Ред. часописів «Lwowski Tygodnik Le­­karski» та «Polską Gazetę Lekarską». Наукові дослідження: патол. анатомія й експерим. терапія пухлин; патофізіологія гормонал. регуляції, зокрема вивчення впливу адреналіну на хромафінну тканину наднирників та морфологію нирок; патол. анатомія інфекц. захворювань (дизентерія, черевний тиф, паратиф), склероми; патологоанатом. казуїстика – вивчення аневризми артерій мозку, вроджених вад кишки, патології червоподіб. відростка, абсцесів печінки, зумовлених аскаридами та ін.; історія мед. освіти та науки у Львові. У ніч з 3 на 4 липня 1941 заарешт. і розстріляний нім. окупантами разом з ін. представниками львів. інтелігенції.

Пр.: O chorobach zakaźnych. Lwów; Warszawa, 1925; Сo to jest choroba raka i na czem polega jej zwalczanie? Lwów; Warszawa, 1928; Anatomja patologiczna podręcznik do użytku studentów i lekarzy. Część ogólna. Kraków 1928; Patogeneza raka płuc (uwagi do obecnego jego wzrostu liczbowego) // Nowotwory. 1932. T. 7, № 3–4; Anatomja patologiczna szczegóło­wa. Podręcznik do użytku studentów i le­­karzy T. 1–2. Kraków, 1936; Morszyn-Zdrój w świetle urządzeń dawniejszych i obec­nych. Lwów, 1937; Rak – jako zagadnienie w nauce. Lwów, 1939.

Літ.: Пальчевский Е. И. Памяти профессора В. Новицкого (К 15-летию со дня гибели) // Арх. патологии. 1956. Т. 18, № 6; Зербино Д. Д. Витольд Новицкий – выдающийся клинический патолог первой половины ХХ века (к 100-летию со дня рождения) // Там само. 1978. Т. 40, № 10; A. Wincewicz, A. Sze­pietowska, S. Sulkowski. Professor Witold Nowicki – a greatly spirited рathologist // Рolish j. of pathology. 2016. Vol. 67; Професори ЛНМУ.

Л. І. Волос


Покликання на статтю