Новицький Михайло Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Новицький Михайло Васильович

НОВИ́ЦЬКИЙ Михайло Васильович (15. 04. 1950, смт Солотвин Богородчан. р-ну Станіслав. обл., нині Івано-Фр. р-ну Івано-Фр. обл. – 21. 09. 2001, США, похов. у Харкові) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1997). Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працював у відділі теорії функцій Фіз.-тех. ін-ту низьких т-р НАНУ (Харків): 1981–2001 – ст. н. с. Наукові дослідження: спектрал. інваріанти множини операторів Шрьодінґера, обернені задачі та пов'я­зані з ним функціонали.

Пр.: Представление вполне L-супер­гармонических функций // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1975. Т. 39, № 6; О восстановлении переменных действия для уравнения КдФ в классе почти периодических функций по счетному набору полиномиальных законов сохранения // Матем. сб. 1985. Т. 128, № 3; О восстановлении функции числа вращений для оператора Шредингера с почти периодическим потенциалом по счетному набору полиномиальных законов сохранения // Функцион. анализ и его приложения. 1985. Т. 19, № 3; Об аналоге неравенства типа Колмогорова–Маркова для обыкновенных диф­ференциальных операторов // Матем. заметки. 1993. Т. 53, вып. 3.

В. О. Марченко


Покликання на статтю